ZAMÓWIENIE ZP/1/2013

Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu ZP1/2013 z dnia 28.01.2013 

SIWZ do ZP1/2013 

Wyjaśnienia do SIWZ ZP1/2013 z dnia 08.02.2013 

Wyjaśnienia do SIWZ ZP1/2013 z dnia 13.02.2013 

Wyjaśnienia do SIWZ ZP1/2013 z dnia 20.02.2013 

Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP1/2013 z dnia 26.02.2013 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP1/2013 z dnia 11.03.2013 

ZAMÓWIENIE ZP/2/2013

Sprzedaż, dostawa i uruchomienie fabrycznie nowych komputerów

Ogłoszenie o zamówieniu ZP2/2013 z dnia 05.03.2013 

SIWZ do ZP2/2013 

Wyjaśnienie do SIWZ ZP2/2013 z dnia 08.03.2013 

Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP2/2013 z dnia 26.03.2013 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP2/2013 z dnia 09.04.2013 

ZAMÓWIENIE ZP/3/2013

Zamawiający ogłasza o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin".

Treść ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnoty Europejskich w dniu 15.03.2013r. i została opublikowana w dniu 20.03.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP3/2013 z dnia 20.03.2013

SIWZ do ZP3/2013

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 -Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Wykaz usług wraz z dowodami

Załącznik nr 5 - Wykaz pojazdów

Załącznik nr 6 - Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o wielkości zatrudnienia

Załącznik nr 8 - Lista/informacja o podmiotach należących do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 - Zobowiązania do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 10 - Oświadczenie że wykonawca spełnia wymagania dotyczące wyposażenia pojazdów w system monitoringu i czujników

Załącznik nr 11 - Oświadczenie o posiadaniu bazy

Załącznik nr 12 - Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 13 - Projekt umowy

Wyjaśnienia do SIWZ ZP3/2013 z dnia 08.04.2013

Wyjaśnienia 1 do SIWZ ZP3/2013 z dnia 11.04.2013

Wyjaśnienia 2 do SIWZ ZP3/2013 z dnia 11.04.2013

Sprostowania z dnia 12.04.2013 do wyjaśnienia do SIWZ ZP3/2013 z dnia 08.04.2013

Wyjaśnienia 1 do SIWZ ZP3/2013 z dnia 12.04.2013

Wyjaśnienia 2 do SIWZ ZP3/2013 z dnia 12.04.2013

Wyjaśnienia 3 do SIWZ ZP3/2013 z dnia 12.04.2013

Wyjaśnienia do SIWZ ZP3/2013 z dnia 15.04.2013

Sprostowania z dnia 15.04.2013 do wyjaśnienia do SIWZ ZP3/2013 z dnia 08.04.2013

Zmiany SIWZu :

Modyfikacja nr 1 z dnia 08.04.2013

Modyfikacja nr 2 z dnia 11.04.2013

Ogłoszenie o wyborze oferty ZP03/2013 z dnia 14.05.2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP3/2013 z dnia 16.07.2013

ZAMÓWIENIE ZP/4/2013

Budowa fontanny przy ul. Kruczej wraz z przyłączami.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP4/2013 z dnia 21.03.2013 

SIWZ do ZP4/2013 

Dokumentacja techniczna do ZP4/2013 

Wyjaśnienia do SIWZ ZP4/2013 z dnia 03.04.2013 

Ogłoszenie o wyborze oferty ZP4/2013 z dnia 16.04.2013 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP4/2013 z dnia 23.04.2013 

ZAMÓWIENIE ZP/5/2013

Zakup oprogramowania do PSION i podniesienie wersji do Kom Inkaso Pro /część ZSI /

Ogłoszenie o zamówieniu ZP5/2013 z dnia 29.03.2013 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP5/2013 z dnia 10.07.2013 

ZAMÓWIENIE ZP/6/2013

Dostawa agregatów i silników głębinowych

Ogłoszenie o wyborze oferty ZP6/2013 z dnia 30.04.2013 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP6/2013 z dnia 14.05.2013 

ZAMÓWIENIE ZP/7/2013

Dostawa serwera pod system zarządzania odpadami oraz komputerów biurowych z systemem informatycznym

Ogłoszenie o zamówieniu ZP7/2013 z dnia 15.05.2013 

SIWZ do ZP7/2013 

Pytania : 

Wyjaśnienia do SIWZ ZP7/2013 z dnia 20.05.2013 

Zmiany SIWZu : 

Modyfikacja nr 1 z dnia 20.05.2013 

Ogłoszenie o wyborze oferty ZP7/2013 z dnia 17.06.2013 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP7/2013 z dnia 24.06.2013 

ZAMÓWIENIE ZP/8/2013

Dostawa dwóch agregatów prądotwórczych

Ogłoszenie o zamówieniu ZP8/2013 z dnia 20.06.2013 

SIWZ do ZP8/2013 

Pytania : 

Wyjaśnienia do SIWZ ZP8/2013 z dnia 26.06.2013 

Wyjaśnienia1 do SIWZ ZP8/2013 z dnia 26.06.2013 

Wyjaśnienia2 do SIWZ ZP8/2013 z dnia 26.06.2013 

Wyjaśnienia3 do SIWZ ZP8/2013 z dnia 26.06.2013 

Wyjaśnienia4 do SIWZ ZP8/2013 z dnia 27.06.2013 

Ogłoszenie o wyborze oferty ZP8/2013 z dnia 19.07.2013 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP8/2013 z dnia 13.07.2013 

ZAMÓWIENIE ZP/9/2013

Dostawa oleju opałowego

Ogłoszenie o zamówieniu ZP9/2013 z dnia 18.07.2013 

SIWZ do ZP9/2013 

Ogłoszenie o wyborze oferty ZP9/2013 z dnia 09.08.2013 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP9/2013 z dnia 16.09.2013 

ZAMÓWIENIE ZP/10/2013

Wykonanie modernizacji kotłowni olejowej na potrzeby ogrzewania oczyszczalni ścieków i laboratorium

Ogłoszenie o zamówieniu ZP10/2013 z dnia 18.07.2013 

SIWZ do ZP10/2013 

Wyjaśnienia do SIWZ ZP10/2013 z dnia 24.07.2013 

Dokumentacja ZP10/2013 

Przedmiary ZP10/2013 

Ogłoszenie o wyborze oferty ZP10/2013 z dnia 08.08.2013 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP10/2013 z dnia 20.08.2013 

ZAMÓWIENIE ZP/11/2013

Dostawa paliw płynnych

Ogłoszenie o zamówieniu ZP11/2013 z dnia 31.07.2013 

SIWZ do ZP11/2013 

Wyjaśnienia do SIWZ ZP 11/2013 z dnia 05.08.2013 

Unieważnienie postępowania ZP 11/2013 z dnia 23.08.2013 

ZAMÓWIENIE ZP/12/2013

Świadczenie usług nadzoru serwisowego ZSI

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi ZP12/2013 z dnia 03.10.2013 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP12/2013 z dnia 19.11.2013 

ZAMÓWIENIE ZP/13/2013

Świadczenie usług ochrony fizycznej i mienia na rzecz MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP13/2013 z dnia 25.11.2013 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP13/2013 z dnia 02.12.2013 

ZAMÓWIENIE ZP/14/2013

Usługi porządkowe

Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP14/2013 z dnia 10.12.2013 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP14/2013 z dnia 15.01.2014 

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 23-08-2018 14:08
Autor dokumentu Administrator MPWiK
Ostatnia aktualizacja 28-08-2018 11:08
Zaktualizował(a) Administrator MPWiK

Aktualności