Zarządzenie Prezesa Zarządu w sprawie uregulowania zasad funkcjonowania systemu zamówień publicznych w MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

Treść Zarządzenia nr 1/2021

Treść Zarządzenia nr 5/2020

Zarządzenie nr 5/2020 Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie z dnia 15.01.2020 roku w sprawie uregulowania zasad funkcjonowania systemu zamówień publicznych w MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie. 

Treść Aneksu nr 1/2020 do Zarządzenia nr 5/2020

Treść Aneksu nr 2/2020 do Zarządzenia nr 5/2020

Wyciąg z Rejestru Zmian

Autor dokumentu: Dariusz Oświeczyński 
Data wytworzenia: 26-06-2014 
Wprowadzil(a): Dariusz Oświeczyński 
Data wprowadzenia: 26-06-2014 10:53 
Zaktualizowal(a): Dariusz Oświeczyński 
Ostatnia aktualizacja: 26-06-2014 11:01

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 17-07-2018 11:07
Autor dokumentu Administrator MPWiK
Ostatnia aktualizacja 26-02-2021 07:02
Zaktualizował(a) Robert Palica

Aktualności