Zgromadzenie wspólników

Właścicielem wszystkich udziałów Spółki jest Gmina Miejska Lubin, a wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w Spółce wykonuje Prezydent Miasta Lubina.

Rada Nadzorcza

Wojciech Malcher - Członek RN

Cezary Pełech - Członek RN

Andrzej Pudełko - Członek RN

Zarząd

Ryszard Zubko - Prezes Zarządu

 

Schemat organizacyjny

Związki zawodowe

Związek Zawodowy Pracowników Wodociągów i Kanalizacji

Marek Kasian - Przewodniczący

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

Robert Palica - Przewodniczący

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Służb Komunalnych

Andrzej Kijewski - Przewodniczący

Rada pracowników

Andrzej Kijewski

Radosław Wisio

Maciej Adamczyk