MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie informuje, iż od dnia 21 października 2021 r. obowiązuje taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat. 
W związku z powyższym od dnia 21 października 2023 r. zmianie ulega cena netto za 1m3 odprowadzonych i oczyszczonych ścieków.
Więcej informacji na temat obwiązującej taryfy znajdą Państwo na stronie internetowej spółki www.mpwik.lubin.pl - w zakładce - OBSŁUGA KLIENTA - TARYFY