Laboratorium

Podstawowym zadaniem Laboratorium jest zapewnienie analiz chemicznych z zakresu kontroli jakości finalnych produktów Spółki t.j. wody pitnej i ścieków oczyszczonych oraz analiz niezbędnych do prawidłowego prowadzenia procesów technologicznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

W zakresie kontroli wody wykonywane są następujące badania:

  • analizy fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wód ze stacji uzdatniania
  • analizy fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wód z sieci miejskiej
  • analizy fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wód głębinowych ze studni.

W zakresie kontroli ścieków:

  • analizy chemiczne ścieków surowych
  • analizy chemiczne ścieków z bloku technologicznego
  • analizy ścieków oczyszczonych
  • badania osadów ściekowych.

Prowadzi się również systematycznie badania fizyko-chemiczne wody z rzeki Zimnicy:

  • przed zrzutem i za zrzutem ścieków oczyszczonych celem określenia ich wpływu na stan zanieczyszczenia rzeki.

Laboratorium prowadzi również bieżące kontrole ścieków odprowadzanych z nieruchomości , na których prowadzi się działalność gospodarczą. Z podmiotami tymi zawierane są umowy określające górne dopuszczalne wielkości zanieczyszczeń w ściekach. Przekroczenie tych wielkości powoduje naliczanie dobowej opłaty z tytułu ponoszenia zwiększonych kosztów ich oczyszczenia. Dodatkowa informacja o przekroczeniu dopuszczalnych – umownych zanieczyszczeń w ich ściekach powodować ma dbałość o czystość sieci, stosowanie odstojników oraz łapaczy tłuszczu.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu     76 841 03 04 w godz. od 7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku. e-mail: perka@mpwik.lubin.pl

Aktualności