Zamówienia publiczne (sektorowe podprogowe) 2022

ZAMÓWIENIE ZSP11/2022

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/11/2022 z dnia 24.02.2022 r.

Dokumentacja:

IWZ

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/11/2022 z dnia 01.04.2022 r.

 

 

Zamówienia publiczne (społeczne podprogowe) 2022

ZAMÓWIENIE SZP1/2022

Świadczenie usług pocztowych

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - SZP1/2022 z dnia 29.06.2022 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - SZP1/2022 z dnia 21.07.2022 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - SZP1/2022 z dnia 23.08.2022 r.

ZAMÓWIENIE SZP2/2022

Usługi ochrony

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - SZP2/2022 z dnia 28.10.2022 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - SZP2/2022 z dnia 14.011.2022 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - SZP2/2022 z dnia 24.11.2022 r.

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 5-01-2023 13:01
Autor dokumentu Łukasz Spychała
Ostatnia aktualizacja 20-02-2024 13:02
Zaktualizował(a) Łukasz Spychała

Aktualności