Zamówienia publiczne (klasyczne i sektorowe) 

ZAMÓWIENIE ZP/4/2018

Świadczenie usług nadzoru serwisowego ZSI

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/4/2018 z dnia 20.11.2018

 

ZAMÓWIENIE ZP/3/2018

Świadczenie usług porządkowych

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert - ZP/3/2018 z dnia 28.02.2018

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/3/2018 z dnia 12.03.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/3/2018 z dnia 04.04.2018

 

ZAMÓWIENIE ZP/2/2018

Świadczenie usług porządkowych

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert - ZP/2/2018 z dnia 08.02.2018

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZP/2/2018 z dnia 12.02.2018

 

ZAMÓWIENIE ZP/1/2018

Przebudowa pomieszczeń na parterze w budynku socjalnym nr 3 na terenie bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/1/2018 z dnia 15.01.2018

Dokumentacja:

SIWZ

Dokumentacja techniczna

Przedmiar budowlany

Przedmiar elektryczny

Przedmiar instalacyjny

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert - ZP/1/2018 z dnia 01.02.2018

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/1/2018 z dnia 22.02.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/1/2018 z dniaOK 06.03.2018

 

Zamówienia publiczne (sektorowe podprogowe)

ZAMÓWIENIE ZSP65/2018

Dostawa samochodu w ramach leasingu operacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/65/2018 z dnia 18.12.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/65/2018 z dnia 24.12.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu pozwolenia:

Ogłoszenie o udzieleniu pozwolenia - ZSP/65/2018 z dnia 28.12.2018 r.

 

ZAMÓWIENIE ZSP61/2018

Modernizacja bezwykopowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/61/2018 z dnia 26.11.2018 r.

Dokumenty:

Istotne Warunki Zamówienia

Projekt umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wyjaśnienia do IWZ:

Wyjaśnienia do IWZ z dnia 03.12.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/61/2018 z dnia 14.12.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/61/2018 z dnia 04.01.2019 r.

 

ZAMÓWIENIE ZSP58/2018

Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 05 wytwarzanych na Oczyszczalni ścieków podczas procesów technologicznych oczyszczania ścieków komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/58/2018 z dnia 14.11.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/58/2018 z dnia 11.12.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/58/2018 z dnia 28.12.2018 r.

 

ZAMÓWIENIE ZSP53/2018

Budowa sieci wodociągowej dn. 250 mm przy ul. Krupińskiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/53/2018 z dnia 30.10.2018 r.

Ogłoszenie o nieudzieleniu:

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia - ZSP/53/2018 z dnia 22.11.2018 r.

 

ZAMÓWIENIE ZSP52/2018

Wykonanie przyłączy wody w ul. Kamiennej i Fredry

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/52/2018 z dnia 24.10.2018 r.

Ogłoszenie o nieudzieleniu:

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia - ZSP/52/2018 z dnia 21.11.2018 r.

 

ZAMÓWIENIE ZSP50/2018

Budowa oświetlenia fotowoltaicznego terenu przepompowni ścieków przy ul. Górniczej

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/50/2018 z dnia 23.10.2018 r.

Dokumenty:

Istotne Warunki Zamówienia

Projekt umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/50/2018 z dnia 15.11.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/50/2018 z dnia 16.11.2018 r.

 

ZAMÓWIENIE ZSP47/2018

Dostawa elementów systemu odczytów radiowych

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/47/2018 z dnia 19.10.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/47/2018 z dnia 30.10.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/47/2018 z dnia 21.11.2018 r.

 

ZAMÓWIENIE ZSP46/2018

Wykonanie przyłączy wody w ul. Orzeszkowej i Konopnickiej

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/46/2018 z dnia 15.10.2018 r.

Ogłoszenie o nieudzieleniu:

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia - ZSP/46/2018 z dnia 31.10.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP38/2018

Rozbudowa systemu inteligentnego zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/38/2018 z dnia 13.09.2018 r.

Dokumenty:

Istotne Warunki Zamówienia

Projekt umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wyjaśnienia:

Wyjaśnienia do IWZ z dnia 18.09.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/38/2018 z dnia 27.09.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/38/2018 z dnia 11.10.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP36/2018

Modernizacja bezwykopowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/36/2018 z dnia 31.08.2018 r.

Dokumenty:

Istotne Warunki Zamówienia

Projekt umowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Wyjaśnienia do IWZ:

Wyjaśnienia do IWZ z dn. 05.09.2018

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia ZSP/36/2018 z dnia 18.09.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP35/2018

Budowa sieci wodociągowej do dz. 113/2, 115/2 i 112/2 obr. 7 przy Al. Gen. Maczka

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/35/2018 z dnia 29.08.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/35/2018 z dnia 11.09.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/35/2018 z dnia 21.09.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP34/2018

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynków jednorodzinnych przy ul. Małomickiej 94 – 97

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/34/2018 z dnia 21.08.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/34/2018 z dnia 03.09.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/34/2018 z dnia 20.09.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP31/2018

Modernizacja bezwykopowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/31/2018 z dnia 14.08.2018 r.

Dokumenty:

Istotne Warunki Zamówienia

Projekt umowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Wyjaśnienia do IWZ:

Wyjaśnienia do IWZ z dn. 22.08.2018

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia ZSP/31/2018 z dnia 30.08.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP28/2018

Działania informacyjne i promocyjne

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/28/2018 z dnia 26.07.2018 r.

Dokumenty:

Istotne Warunki Zamówienia

Projekt umowy

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/28/2018 z dnia 14.08.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/28/2018 z dnia 30.08.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP26/2018

Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnych​​​​​​​

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/26/2018 z dnia 24.07.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/26/2018 z dnia 09.08.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/26/2018 z dnia 21.08.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP24/2018

Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkół nr II przy ul. Szpakowej​​​​​​​

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/24/2018 z dnia 25.06.2018 r.

Dokumenty:

Istotne Warunki Zamówienia

Projekt umowy

Dokumentacja i wykaz cen (archiwum .zip)

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/24/2018 z dnia 13.07.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/24/2018 z dnia 23.07.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP18/2018

Inżynier, pomoc techniczna dla projektu: Budowa i modernizacja elementów systemu gospodarki wodno-ściekowej w Lubinie ​​​​​

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/18/2018 z dnia 30.04.2018 r.

Dokumentacja:

Istotne Warunki Zamówienia

Projekt umowy i Opis Przedmiotu Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/18/2018 z dnia 14.05.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/18/2018 z dnia 05.06.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP16/2018

Dostawa polielektrolitów na Oczyszczalnię ścieków MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie​​​​​​​

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/16/2018 z dnia 23.04.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/16/2018 z dnia 15.06.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/16/2018 z dnia 24.07.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP15/2018

Bezwykopowa renowacja kanałów sanitarnych za pomocą krótkiego rękawa poliuretanowego​​​​​​​

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/15/2018 z dnia 13.04.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/15/2018 z dnia 30.04.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/15/2018 z dnia 30.05.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP12/2018

Bezwykopowa modernizacja kanałów sanitarnych za pomocą długiego rękawa epoksydowego​​​​​​​

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/12/2018

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/12/2018 z dnia 17.04.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/12/2018 z dnia 11.05.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP11/2018

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Ścinawskiej (w kierunku drogi krajowej nr 3)​​​​​​​

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/11/2018 z dnia 14.03.2018

Dokumentacja:

Istotne Warunki Zamówienia

Projekt umowy

Dokumentacja techniczna

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/11/2018 z dnia 30.03.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/11/2018 z dnia 09.04.2018

ZAMÓWIENIE ZSP10/2018

Modernizacja szaf sterowniczych w obiekcie ZUW 3​​​​​​​

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/10/2018 z dnia 01.03.2018

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/10/2018 z dnia 16.03.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/10/2018 z dnia 17.04.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP9/2018

Bezwykopowa modernizacja sieci wodociągowej

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/9/2018 z dnia 27.02.2018

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/9/2018 z dnia 14.03.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/9/2018 z dnia 04.04.2018

ZAMÓWIENIE ZSP5/2018

Bezwykopowe renowacje studni kanalizacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/5/2018 z dnia 02.02.2018

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/5/2018 z dnia 21.02.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/5/2018 z dnia 14.02.2018

Zamówienia publiczne (społeczne podprogowe)

ZAMÓWIENIE SZP5/2017

Usługi ochrony

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - SZP/5/2018 z dnia 06.11.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - SZP/5/2018 z dnia 23.11.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - SZP/5/2018 z dnia 05.12.2018 r.

 

ZAMÓWIENIE SZP4/2018

Usługi ochrony

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - SZP/4/2018 z dnia 31.10.2018 r.

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia - SZP/4/2018 z dnia 05.11.2018 r.

 

ZAMÓWIENIE SZP3/2018

Usługi ochrony

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - SZP/3/2018 z dnia 24.10.2018 r.

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia - SZP/3/2018 z dnia 30.10.2018 r.

 

 

ZAMÓWIENIE SZP2/2018

Świadczenie usług pocztowych

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - SZP/2/2018 z dnia 28.09.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - SZP/2/2018 z dnia 15.10.2018 r.

 

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 21-02-2019 14:02
Autor dokumentu Łukasz Spychała
Ostatnia aktualizacja 19-04-2023 10:04
Zaktualizował(a) Łukasz Spychała

Aktualności