Planowane inwestycje

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie, w trosce o zaspokajanie wciąż rosnących potrzeb naszych klientów w roku 2018 planuje wykonanie inwestycji, które pozwolą na zmniejszenie awaryjności sieci wodno-kanalizacyjnej oraz poprawią poziom świadczonych usług dla mieszkańców miasta Lubina.

Wszystkie zamierzone do wykonania inwestycje, mają w efekcie końcowym służyć mieszkańcom Lubina, aby systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków działały najefektywniej. Część tych zadań realizowana będzie ze środków uzyskanych z unii europejskiej w ramach Projektu ,,BUDOWA I MODERNIZACJA ELEMENTÓW SYSTEMU GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W LUBINIE”.

W zakresie programu zabezpieczenia miasta Lubina w wodę planowane są do wykonania między innymi następujące inwestycje:

 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Krupińskiego
 • Wykonanie przyłączy wody w ul. Modrzewiowej, Grabowej, Parkowej, Kamiennej, Fredry, Orzeszkowej i Konopnickiej
 • Budowa sieci wodociągowej przy ul. Reja, Prusa, Odrodzenia – etap II
 • Modernizacja bezwykopowa sieci wodociągowej dn 600 przy ul. Chocianowskiej - etap I
 • Budowa sieci wodociągowej do budynków jednorodzinnych przy ul. Małomickiej 94 – 97
 • Budowa sieci wodociągowej przy ul. Ścinawskiej (w kierunku drogi krajowej nr 3)
 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Niepodległości, Kaczyńskiego i Granitowej

W zakresie poprawy funkcjonowania kanalizacji sanitarnej planowane są do wykonania między innymi następujące inwestycje :

 • Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sokolej, Sowiej, Wierzbowej, Kilińskiego i Al. Niepodległosci
 • Modernizacja długim rękawem kolektora kanalizacji sanitarnej rondo Niepodległości – Paderewskiego oraz rondo Bolesławiecka – Jana Pawła II
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Szpakowej
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy Małomickiej 94 – 97
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Reja, Prusa, Odrodzenia – etap II
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości, Kaczyńskiego i Granitowej

W celu stworzenia sobie w latach następnych możliwości realizacji inwestycji polegających między innymi na wymianie starych sieci na nowe oraz odtworzeniu i rozbudowie zaplecza technicznego w roku 2018 Spółka zamierza opracować wiele nowych dokumentacji projektowych w tym między innymi:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej bezwykopowej modernizacji kolektora sanitarnego na odcinku od ul. Paderewskiego do oczyszczalni ścieków
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków
 • Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej
 • Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej od ul . Ślusarskiego do ul. Zielonogórskiej
 • Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Moniuszki
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na syfonowe przejście dn 1200 pod rzeką Zimnicą (przy drodze dojazdowej do MPWiK od ul. Paderewskiego)
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na syfonowe przejście dn 800 pod rzeką Baczyną (między Al. Gen. Maczka a ul. Baczynową)
 • Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. K. Wielkiego
 • Opracowanie koncepcji uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 68 (osiedle Małomice)

Aktualności