Zamówienia publiczne (klasyczne) 2020

ZAMÓWIENIE ZP/1/2020

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy:

Informacja o zamiarze zawarcia umowy - ZP/1/2020 z dnia 16.06.2020

Informacje dodatkowe

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy) zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.06.2020 r. pod numerem 2020/S 118-287413.

Informacja o udzieleniu zamówienia:

Informacja o udzieleniu zamówienia - ZP/1/2020 z dnia 14.07.2020

ZAMÓWIENIE ZP/2/2020

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Lubin

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/2/2020 z dnia 25.06.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Plik SIWZ

Klucz publiczny:

Plik klucza publicznego

Ogłoszenie o sprostowaniu przekazane zostało do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.06.2020 r.:

Zmiany w SIWZ

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.06.2020 r.:

Ogłoszenie o sprostowaniu - ZP/2/2020 z dnia 30.06.20

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert - ZP/2/2020 z dnia 14.07.2020

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/2/2020 z dnia 22.07.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/2/2020 z dnia 25.08.2020

ZAMÓWIENIE ZP/3/2020

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych
i odebranych z terenu Gminy Miejskiej Lubin

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/3/2020 z dnia 07.10.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Plik SIWZ

Klucz publiczny:

Plik klucza publicznego

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert - ZP/3/2020 z dnia 20.10.2020

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZP/3/2020 z dnia 21.10.2020

ZAMÓWIENIE ZP/4/2020

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych
i odebranych z terenu Gminy Miejskiej Lubin

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/4/2020 z dnia 27.10.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Plik SIWZ

Klucz publiczny:

Plik klucza publicznego

Wyjaśnienia do SIWZ:

Wyjaśnienia z dnia 30.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert - ZP/4/2020 z dnia 09.11.2020

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZP/4/2020 z dnia 13.11.2020

ZAMÓWIENIE ZP/5/2020

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych
i odebranych z terenu Gminy Miejskiej Lubin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/5/2020 z dnia 10.12.2020

 

Zamówienia publiczne (społeczne podprogowe) 2020

ZAMÓWIENIE SZP1/2020

Świadczenie usług pocztowych

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - SZP/1/2020 z dnia 25.09.2020 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - SZP/1/2020 z dnia 20.10.2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - SZP/1/2020 z dnia 29.10.2020 r.

ZAMÓWIENIE SZP2/2020

Świadczenie usług prawnych

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - SZP/2/2020 z dnia 27.10.2020 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - SZP/2/2020 z dnia 09.11.2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - SZP/2/2020 z dnia 12.11.2020 r.

 

ZAMÓWIENIE SZP3/2020

Świadczenie usług ochrony

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - SZP/3/2020 z dnia 13.11.2020 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - SZP/3/2020 z dnia 24.11.2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - SZP/3/2020 z dnia 30.11.2020 r.

 

 

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 28-01-2021 13:01
Autor dokumentu Łukasz Spychała
Ostatnia aktualizacja 10-02-2022 12:02
Zaktualizował(a) Łukasz Spychała

Aktualności