Zamówienia publiczne (klasyczne) 2021

ZAMÓWIENIE ZP/3/2021

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Lubin

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania - ZP/3/2021 z dnia 28.10.2021

ZAMÓWIENIE ZP/2/2021

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych
i odebranych z terenu Gminy Miejskiej Lubin

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/2/2021 z dnia 24.09.2021 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia:

SWZ

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ W WERSJI EDYTOWALNEJ

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ

Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz usług

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz pojazdów

Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ

Wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Wyjaśnienia do SWZ z dnia 04.10.2021

Informacja:

Informacja z dnia 06.10.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/2/2021 z dnia 11.10.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/2/2021 z dnia 02.11.2021 r.

ZAMÓWIENIE ZP/1/2021

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych
i odebranych z terenu Gminy Miejskiej Lubin

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/1/2021 z dnia 12.02.2021 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia:

SWZ

Informacja:

Informacja z dnia 23.02.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/1/2021 z dnia 25.02.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/1/2021 z dnia 24.03.2021 r.

 

Zamówienia publiczne (sektorowe podprogowe) 2021

ZAMÓWIENIE ZSP1/2021

Modernizacja elewacji budynku administracyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/1/2021 z dnia 28.01.2021 r.

Dokumentacja:

Kosztorys

IWZ

Przedmiar robót

Projekt umowy

Harmonogram

Dokumentacja techniczna

Wyjaśnienia do IWZ:

Wyjaśnienia z dnia 05.02.2021 r.

Wyjaśnienia z dnia 10.02.2021 r.

Wyjaśnienia z dnia 10.02.2021 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/1/2021 z dnia 25.02.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/1/2021 z dnia 5.03.2021 r.

ZAMÓWIENIE ZSP16/2021

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kazimierza Wielkiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/16/2021 z dnia 17.03.2021 r.

Dokumentacja:

IWZ

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/16/2021 z dnia 07.04.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/16/2021 z dnia 14.04.2021 r.

ZAMÓWIENIE ZSP31/2021

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Legnickiej/KEN

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/31/2021 z dnia 26.04.2021 r.

Dokumentacja:

IWZ

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/31/2021 z dnia 12.05.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/31/2021 z dnia 19.05.2021 r.

ZAMÓWIENIE ZSP28/2021

Wykonanie modernizacji bezwykopowej kolektora sanitarnego 1200 na odcinku o długości ok. 2500 m od ul. Paderewskiego do oczyszczalni ścieków – etap I

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/28/2021 z dnia 29.04.2021 r.

Dokumentacja:

IWZ

Przedmiar robót - część drogowa

Przedmiar robót - technologia i konstrukcja

Dokumentacja techniczna cz. 1

Dokumentacja techniczna cz. 2

Wyjaśnienia do IWZ:

Wyjaśnienia z dnia 06.05.2021 r.

Wyjaśnienia z dnia 13.05.2021 r.

Wyjaśnienia z dnia 21.05.2021 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/28/2021 z dnia 21.06.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/28/2021 z dnia 29.06.2021 r.

ZAMÓWIENIE ZSP48/2021

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego - etap I b

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/48/2021 z dnia 21.07.2021 r.

Dokumentacja:

IWZ

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/48/2021 z dnia 05.08.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/48/2021 z dnia 17.08.2021 r.

ZAMÓWIENIE ZSP53/2021

Budowa syfonowych przejść dn 800 mm pod Baczyną (między Al. Gen. Maczka a ul. Baczynową)

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/53/2021 z dnia 11.08.2021 r.

Dokumentacja:

IWZ

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia - ZSP/53/2021 z dnia 30.08.2021 r.

ZAMÓWIENIE ZSP59/2021

Budowa syfonowych przejść dn 800 mm pod Baczyną (między Al. Gen. Maczka a ul. Baczynową)

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/59/2021 z dnia 11.10.2021 r.

Dokumentacja:

IWZ

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia - ZSP/59/2021 z dnia 03.11.2021 r.

Zamówienia publiczne (społeczne podprogowe) 2021

ZAMÓWIENIE SZP2/2021

Świadczenie usług pocztowych

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - SZP/2/2021 z dnia 29.07.2021 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - SZP/2/2021 z dnia 17.08.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - SZP/2/2021 z dnia 07.09.2021 r.

ZAMÓWIENIE SZP4/2021

Usługi ochrony

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - SZP/4/2021 z dnia 22.11.2021 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - SZP/4/2021 z dnia 29.11.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - SZP/4/2021 z dnia 09.12.2021 r.

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 10-02-2022 12:02
Autor dokumentu Łukasz Spychała
Ostatnia aktualizacja 15-02-2023 14:02
Zaktualizował(a) Łukasz Spychała

Aktualności