Zamówienia publiczne (klasyczne i sektorowe) 

ZAMÓWIENIE ZP/2/2016

Modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku socjalno-biurowym na bazie zaplecza technicznego MPWiK Spółka z o.o. w Lubinie

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/2/2016 z dnia 13.04.2016

Dokumentacja:

SIWZ

Projekt budowlany

Instalacje elektryczne

Instalacje sanitarne

Przedmiar budowlany

Przedmiar elektryczny

Przedmiar sanitarny

Odpowiedzi na zapytania do zapisów SIWZ

Odpowiedzi z dnia 22.04.2016

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/2/2016 z dnia 11.05.2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/2/2016 z dnia 14.09.2016

ZAMÓWIENIE ZP/1/2016

Świadczenie usług porządkowych

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/1/2016 z dnia 22.01.2016

Udzielenie zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/1/2016 z dnia 22.02.2016

Zamówienia publiczne (sektorowe podprogowe)

 

ZAMÓWIENIE ZSP60/2016

Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 05 wytwarzanych na Oczyszczalni ścieków podczas procesów technologicznych oczyszczania ścieków komunalnych

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/60/2016 z dnia 29.12.2016

ZAMÓWIENIE ZSP68/2016

Dostawa siarczanu żelaza do chemicznego strącania fosforu ze ścieków

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/68/2016 z dnia 27.12.2016

ZAMÓWIENIE ZSP65/2016

Przebudowa części mechaniczno-biologicznej i rozbudowa części osadowo-biogazowej istniejacej oczyszczalni ścieków w Lubinie

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/65/2016 z dnia 20.12.2016

ZAMÓWIENIE ZSP62/2016

Przebudowa części mechaniczno-biologicznej i rozbudowa części osadowo-biogazowej istniejacej oczyszczalni ścieków w Lubinie

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZSP/62/2016 z dnia 08.12.2016

ZAMÓWIENIE ZSP54/2016

Przetwarzanie odpadów wytwarzanych na obiektach MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/54/2016 z dnia 26.10.2016

ZAMÓWIENIE ZSP52/2016

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Skłodowskiej-Curie (tereny przy byłej fabryce domów) - etap III

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/52/2016 z dnia 30.09.2016

ZAMÓWIENIE ZSP51/2016

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Skłodowskiej-Curie (tereny przy byłej fabryce domów) - etap II

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/51/2016 z dnia 30.09.2016

ZAMÓWIENIE ZSP42/2016

Dostawa paliw płynnych

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/42/2016 z dnia 15.09.2016

ZAMÓWIENIE ZSP46/2016

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Ścinawskiej (działka nr 381)

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/46/2016 z dnia 12.09.2016

ZAMÓWIENIE ZSP43/2016

Budowa sieci wodociągowej przy ul. 1 Maja - etap II (od ul. Chocianowskiej do ul. Kolejowej)

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/43/2016 z dnia 22.08.2016

ZAMÓWIENIE ZSP40/2016

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kasztanowej, Cisowej, Wiązowej, Jarzębinowej, Akacjowej, Jana Pawła II w Lubinie - etap I

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/40/2016 z dnia 13.07.2016

ZAMÓWIENIE ZSP39/2016

Wykonanie otworu awaryjnego III z A dla studni III z (303) na ujęciu wody Koźlice II

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/39/2016 z dnia 01.07.2016

ZAMÓWIENIE ZSP28/2016

Dostawa polielektrolitów na Oczyszczalnię ścieków MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/28/2016 z dnia 30.06.2016

ZAMÓWIENIE SP35/2016

Ułożenie rur osłonowych dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod drogą ekspresową S3 (w rejonie ul. Przemysłowej)

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/35/2016 z dnia 20.06.2016

ZAMÓWIENIE ZSP34/2016

Modernizacja sterowania i automatyki zarządzającej pracą studni głębinowych oraz urządzeń technologicznych ZUW 5 w Lubinie

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/34/2016 z dnia 14.06.2016

ZAMÓWIENIE ZSP32/2016

Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnych

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/32/2016 z dnia 13.06.2016ZSP_32_wybor.pdf

ZAMÓWIENIE ZSP31/2016

Odbiór oraz zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 05 wytwarzanego na Oczyszczalni ścieków podczas procesów technologicznych oczyszczania ścieków komunalnych

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/31/2016 z dnia 08.06.2016

ZAMÓWIENIE ZSP30/2016

Bezwykopowa renowacja kanałów sanitarnych za pomocą krótkiego rękawa poliuretanowego

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/30/2016 z dnia 06.06.2016

ZAMÓWIENIE ZSP29/2016

Odbiór oraz zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 05 wytwarzanego na Oczyszczalni ścieków podczas procesów technologicznych oczyszczania ścieków komunalnych

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZSP/29/2016 z dnia 17.05.2016

ZAMÓWIENIE ZSP25/2016

Dostawa samochodu ciężarowego ze skrzynią samowyładowczą

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/25/2016 z dnia 26.04.2016

ZAMÓWIENIE ZSP24/2016

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w ul. 1 Maja, Skłodowskiej-Curie i Bema - I etap

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/24/2016 z dnia 14.04.2016

ZAMÓWIENIE ZSP23/2016

Bezwykopowe renowacje studni kanalizacyjnych

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/23/2016 z dnia 11.04.2016

ZAMÓWIENIE ZSP21/2016

Modernizacja metodą bezwykopową odcinka sieci wodociągowej dn 600mm przy ul. Chocianowskiej

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/21/2016 z dnia 08.04.2016

ZAMÓWIENIE ZSP8/2016

Bezwykopowa modernizacja kanałów sanitarnych za pomocą długiego rękawa epoksydowego

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/8/2016 z dnia 04.03.2016

ZAMÓWIENIE ZSP3/2016

Dostawa wodomierzy oraz elementów systemu odczytów radiowych

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/3/2016 z dnia 02.02.2016

ZAMÓWIENIE ZSP2/2016

Dostawa elementów rusztu napowietrzającego do bloku biologicznego na Oczyszczalni ścieków

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/2/2016 z dnia 18.01.2016

Zamówienia publiczne (społeczne podprogowe)

ZAMÓWIENIE SZP1/2016

Usługi ochrony

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - SZP/1/2016 z dnia 08.11.2016

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - SZP/1/2016 z dnia 24.11.2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - SZP/1/2016 z dnia 02.12.2016

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 22-08-2018 11:08
Autor dokumentu Administrator MPWiK
Ostatnia aktualizacja 22-08-2018 12:08
Zaktualizował(a) Administrator MPWiK

Aktualności