Instrukcja korzystania z BIP

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym utworzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Menu - Menu przedmiotowe służy do pozyskiwania informacji w prezentowanym biuletynie. Wyświetlane jest na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Po wskazaniu kursorem myszy nazwy kategorii i wciśnięciu lewego przycisku myszy, informacje dla danej kategorii wyświetlają się w prawej części ekranu.

Moduł wyszukujący - W prawym górnym rogu każdej strony biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem w przycisk szukaj.

Redakcja - Zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej- pracownik podmiotu.

Wyciąg z Rejestru Zmian

Autor dokumentu: Grzegorz Roszkowski 
Data wytworzenia: 11-04-2010 
Wprowadzil(a): Grzegorz Roszkowski 
Data wprowadzenia: 11-04-2010 12:41

Zasady dostępu do informacji nieudostępnionych

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001r. (art.10 i art.13) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek można złożyć:

  • elektronicznie: mpwik@mpwik.lubin.pl
  • pisemnie na adres: MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin
  • faxem: 76 746 80 05

Opłaty

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Spółka będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej przez Spółkę wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 17 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

Dokumenty do pobrania

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wyciąg z Rejestru Zmian

Autor dokumentu: Grzegorz Roszkowski 
Data wytworzenia: 11-04-2010 
Wprowadzil(a): Grzegorz Roszkowski 
Data wprowadzenia: 12-04-2010 15:08 
Zaktualizowal(a): Grzegorz Roszkowski 
Ostatnia aktualizacja: 12-04-2010 15:07

Redakcja BIP

Grzegorz Roszkowski
tel. (76) 746 80 20, 
e-mail: g.roszkowski@mpwik.lubin.pl

Dorota Dutkanicz
tel. (76) 746 80 07, 
e-mail: d.dutkanicz@mpwik.lubin.pl

Wyciąg z Rejestru Zmian

Autor dokumentu: Grzegorz Roszkowski 
Data wytworzenia: 11-04-2010 
Wprowadzil(a): Grzegorz Roszkowski 
Data wprowadzenia: 11-04-2010 12:45 
Zaktualizowal(a): Magdalena Szostak 
Ostatnia aktualizacja: 01-03-2012 07:08

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 17-07-2018 11:07
Autor dokumentu Administrator MPWiK
Ostatnia aktualizacja 9-03-2022 09:03
Zaktualizował(a) Łukasz Spychała

Aktualności