Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie informuje, iż od dnia 21 października 2021 r. obowiązuje taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

W związku z powyższym od dnia 21 października 2022 r. zmianie ulega cena netto za 1m3 dostarczonej wody, która wynosi 5,59 zł/m3 oraz cena netto za 1m3 odprowadzonych i oczyszczonych ścieków,  która wynosi 7,53 zł/m3.