Zgłaszanie nieprawidłowości

„Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko poprzez:

- wysłanie wiadomości na adres e-mail:  naduzycia.POIS@mir.gov.pl

- elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:      www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Aktualności