SZANUJMY WODĘ !!!

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

      Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubinie informuję, iż w związku z panującą na terenie całego kraju suszą, w celu uniknięcia na terenie miasta Lubina przerw w dostawie wody z sieci wodociągowej przedsiębiorstwa apeluje się o niewykorzystywanie wody do innych potrzeb niż socjalno- bytowe.

 

      Zwracamy się do Państwa z prośbą o racjonalne wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej do podlewania trawy, ogródków, mycia samochodów, napełniania basenów oraz innych czynności niezwiązanych z potrzebami socjalno- bytowymi.

 

      Mając powyższe na uwadze, uprzejmie prosimy Państwa o racjonalne gospodarowanie wodą pitną, aby była ona dostępna dla wszystkich mieszkańców Lubina i okolic, w tym trudnym okresie, jakim jest susza hydrologiczna.

 

 

                                                                                                                          MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie