Przedsiębiorstwo Fair Play

Organizatorem programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", afiliowanego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jest Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Od ponad dziesięciu lat w ramach programu promowane i nagradzane są firmy kierujące się na co dzień w swojej działalności szeroko pojętymi zasadami etyki.

Celem Programu jest:

  • promocja etyki w działalności gospodarczej,
  • wspieranie rozwoju firm,
  • poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą;

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubinie uczestniczy w Programie od 2004 roku i w każdej edycji otrzymuje tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Już po raz czternasty Spółka została laureatem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” i otrzymała w tym roku Certyfikat Jakości Biznesu PFP 2017.

MPWiK jest nowoczesnym przedsiębiorstwem, które stale podwyższa standardy obsługi klienta, a także systematycznie wspiera inicjatywy lokalne Lubina i jego mieszkańców a przy tym dba o środowisko naturalne.

Aktualności