Certyfikat Jakości ISO 9001:2009

Powszechnie uważa się, że wyroby, niektóre usługi mają ogromny wpływ na środowisko i jego zanieczyszczenie oraz rozmieszczenie i dystrybucję zasobów naturalnych. Tym samym wraz ze wzrostem oddziaływania wyrobów na środowisko wzrasta presja otoczenia dotycząca wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju uwzględniającej zarówno wymagania klienta, biznesu jak i środowiska naturalnego. Dlatego też Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie wdraża System Zarządzania Środowiskowego oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO 14001:2005, który udostępnia wytyczne pozwalające zarządzać oddziaływaniem na środowisko naturalne, w taki sposób by działania w tym zakresie stały się wydajniejsze i bardziej zintegrowane z pozostałą działalnością firmy. 

Główne korzyści, które Spółka chce uzyskać w wyniku posiadania wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2005:

  • zwiększenie oszczędności energii i materiałów wejściowych,
  • redukcja kosztów usuwania odpadów i opłat za korzystanie ze środowiska,
  • ograniczenie incydentów związanych z ochroną środowiska, których następstwem jest ponoszenie przez firmę kosztów,
  •  podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • wzrost zaufania do przedsiębiorstwa,
  • poprawa wizerunku przedsiębiorstwa wśród społeczeństwa i władz lokalnych,
  • ułatwienie dostępu do dofinansowywania działalności przedsiębiorstwa,
  • ułatwienie uzyskiwania pozwoleń i zatwierdzeń, dzięki spełnieniu wymagań prawa.

Zobacz Certyfikat

Aktualności