Laboratorium świadczy usługi z zakresu badania wód i ścieków

 • Oznaczenie azotu: amonowego, azotanowego, azotynowego, organicznego, Kjeldahla
 • Oznaczenie barwy
 • Oznaczenie BZT5
 • Oznaczenie CHZT
 • Oznaczenie chloru wolnego
 • Oznaczenie chlorków
 • Oznaczenie cyjanków
 • Oznaczenie detergentów (substancji anionowo czynnych wg HACH)
 • Oznaczenie fenoli
 • Oznaczenie fosforu ogólnego
 • Oznaczenie kwasowości
 • Oznaczanie zasadowości
 • Oznaczenie twardości ogólnej
 • Oznaczenie wapnia
 • Oznaczenie magnezu
 • Oznaczenie manganu
 • Oznaczenie mętności
 • Oznaczenie pH
 • Oznaczenie przewodności elektrycznej właściwej.
 • Oznaczenie siarczanów
 • Oznaczenie substancji: rozpuszczonych, rozpuszczonych mineralnych, rozpuszczonych lotnych
 • Oznaczenie: suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu
 • Oznaczenie tlenu rozpuszczonego
 • Oznaczenie zapachu
 • Oznaczenie zawiesiny ogólnej
 • Oznaczenie zawiesiny łatwopadajcej (w leju Imhoffa)
 • Oznaczenie żelaza
 • Oznaczenie temperatury

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu  76 841 03 04 w godz. od 7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku. e-mail: perka@mpwik.lubin.pl

 

Dokumenty do pobrania:

  F-05-PO-02 Zapytanie ofertowe

  F-06-PO-02 Zlecenie

  I-01 Pobieranie przez Klienta probek wody do badan fizykochemicznych wyd. 4 z dnia 12.07.2023

  I-03 Pobieranie przez Klienta próbek ścieków do badań fizykochemicznych wyd. 3 z dnia 03.07.2023.pdf

  F-05-PO-13 Protokol z pobrania probki przez Klientax

Aktualności