ZAMÓWIENIE ZSP/65/2018

 „Dostawa samochodu w ramach leasingu operacyjnego"

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/65/2018 z dnia 18.12.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/65/2018 z dnia 24.12.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu pozwolenia:

Ogłoszenie o udzieleniu pozwolenia - ZSP/65/2018 z dnia 28.12.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP/61/2018

 „Modernizacja bezwykopowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie"

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/61/2018 z dnia 26.11.2018 r.

Dokumenty:

Istotne Warunki Zamówienia

Projekt umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wyjaśnienia do IWZ:

Wyjaśnienia do IWZ z dnia 03.12.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/61/2018 z dnia 14.12.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/61/2018 z dnia 04.01.2019 r.

ZAMÓWIENIE ZSP/58/2018

 „Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 05 wytwarzanych na Oczyszczalni ścieków podczas procesów technologicznych oczyszczania ścieków komunalnych"

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/58/2018 z dnia 14.11.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/58/2018 z dnia 11.12.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/58/2018 z dnia 28.12.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP/53/2018

 „Budowa sieci wodociągowej dn. 250 mm przy ul. Krupińskiego"

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/53/2018 z dnia 30.10.2018 r.

Ogłoszenie o nieudzieleniu:

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia - ZSP/53/2018 z dnia 22.11.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP/52/2018

 „Wykonanie przyłączy wody w ul. Kamiennej i Fredry"

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/52/2018 z dnia 24.10.2018 r.

Ogłoszenie o nieudzieleniu:

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia - ZSP/52/2018 z dnia 21.11.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP/50/2018

 „Budowa oświetlenia fotowoltaicznego terenu przepompowni ścieków przy ul. Górniczej"

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/50/2018 z dnia 23.10.2018 r.

Dokumenty:

Istotne Warunki Zamówienia

Projekt umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/50/2018 z dnia 15.11.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/50/2018 z dnia 16.11.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP/47/2018

 „Dostawa elementów systemu odczytów radiowych"

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/47/2018 z dnia 19.10.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/47/2018 z dnia 30.10.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/47/2018 z dnia 21.11.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP/46/2018

 „Wykonanie przyłączy wody w ul. Orzeszkowej i Konopnickiej"

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/46/2018 z dnia 15.10.2018 r.

Ogłoszenie o nieudzieleniu:

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia - ZSP/46/2018 z dnia 31.10.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP/38/2018

 „Rozbudowa systemu inteligentnego zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie"

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/38/2018 z dnia 13.09.2018 r.

Dokumenty:

Istotne Warunki Zamówienia

Projekt umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wyjaśnienia:

Wyjaśnienia do IWZ z dnia 18.09.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/38/2018 z dnia 27.09.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/38/2018 z dnia 11.10.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP/36/2018

 „Modernizacja bezwykopowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie"

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/36/2018 z dnia 31.08.2018 r.

Dokumenty:

Istotne Warunki Zamówienia

Projekt umowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Wyjaśnienia do IWZ:

Wyjaśnienia do IWZ z dn. 05.09.2018

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia ZSP/36/2018 z dnia 18.09.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP/35/2018

 „Budowa sieci wodociągowej do dz. 113/2, 115/2 i 112/2 obr. 7 przy Al. Gen. Maczka"

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/35/2018 z dnia 29.08.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/35/2018 z dnia 11.09.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/35/2018 z dnia 21.09.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP/34/2018

 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynków jednorodzinnych przy ul. Małomickiej 94 – 97"

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/34/2018 z dnia 21.08.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/34/2018 z dnia 03.09.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/34/2018 z dnia 20.09.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP/31/2018

 „Modernizacja bezwykopowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie"

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/31/2018 z dnia 14.08.2018 r.

Dokumenty:

Istotne Warunki Zamówienia

Projekt umowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Wyjaśnienia do IWZ:

Wyjaśnienia do IWZ z dn. 22.08.2018

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia ZSP/31/2018 z dnia 30.08.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP/28/2018

 „Działania informacyjne i promocyjne"

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/28/2018 z dnia 26.07.2018 r.

Dokumenty:

Istotne Warunki Zamówienia

Projekt umowy

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/28/2018 z dnia 14.08.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/28/2018 z dnia 30.08.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP/26/2018

„Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnych"

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/26/2018 z dnia 24.07.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/26/2018 z dnia 09.08.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/26/2018 z dnia 21.08.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP/24/2018

„Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkół nr II przy ul. Szpakowej"

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/24/2018 z dnia 25.06.2018 r.

Dokumenty:

Istotne Warunki Zamówienia

Projekt umowy

Dokumentacja i wykaz cen (archiwum .zip)

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/24/2018 z dnia 13.07.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/24/2018 z dnia 23.07.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP/18/2018

„Inżynier, pomoc techniczna dla projektu: Budowa i modernizacja elementów systemu gospodarki wodno-ściekowej w Lubinie "

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/18/2018 z dnia 30.04.2018 r.

Dokumentacja:

Istotne Warunki Zamówienia

Projekt umowy i Opis Przedmiotu Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/18/2018 z dnia 14.05.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/18/2018 z dnia 05.06.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP/16/2018

„Dostawa polielektrolitów na Oczyszczalnię ścieków MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie"

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/16/2018 z dnia 23.04.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/16/2018 z dnia 15.06.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/16/2018 z dnia 24.07.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP/15/2018

„Bezwykopowa renowacja kanałów sanitarnych za pomocą krótkiego rękawa poliuretanowego"

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/15/2018 z dnia 13.04.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/15/2018 z dnia 30.04.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/15/2018 z dnia 30.05.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP/12/2018

„Bezwykopowa modernizacja kanałów sanitarnych za pomocą długiego rękawa epoksydowego”

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/12/2018

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/12/2018 z dnia 17.04.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/12/2018 z dnia 11.05.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP/11/2018

„Budowa sieci wodociągowej przy ul. Ścinawskiej (w kierunku drogi krajowej nr 3)"

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/11/2018 z dnia 14.03.2018

Dokumentacja:

Istotne Warunki Zamówienia

Projekt umowy

Dokumentacja techniczna

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/11/2018 z dnia 30.03.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/11/2018 z dnia 09.04.2018

ZAMÓWIENIE ZSP/10/2018

„Modernizacja szaf sterowniczych w obiekcie ZUW 3"

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/10/2018 z dnia 01.03.2018

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/10/2018 z dnia 16.03.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/10/2018 z dnia 17.04.2018 r.

ZAMÓWIENIE ZSP/9/2018

„Bezwykopowa modernizacja sieci wodociągowej"

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/9/2018 z dnia 27.02.2018

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/9/2018 z dnia 14.03.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/9/2018 z dnia 04.04.2018

ZAMÓWIENIE ZSP/5/2018

„Bezwykopowe renowacje studni kanalizacyjnych"

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/5/2018 z dnia 02.02.2018

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/5/2018 z dnia 21.02.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/5/2018 z dnia 14.02.2018

 

Wyciąg z Rejestru Zmian

Autor dokumentu: Dariusz Oświeczyński 
Data wytworzenia: 15-01-2018 
Wprowadzil(a): Dariusz Oświeczyński 
Data wprowadzenia: 15-01-2018 14:45

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 17-07-2018 11:07
Autor dokumentu Administrator MPWiK
Ostatnia aktualizacja 15-01-2019 12:01
Zaktualizował(a) Łukasz Spychała