ZAMÓWIENIE ZP/4/2018 

„Świadczenie usług nadzoru serwisowego ZSI"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/4/2018 z dnia 20.11.2018

ZAMÓWIENIE ZP/3/2018 

„Świadczenie usług porządkowych"

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert - ZP/3/2018 z dnia 28.02.2018

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/3/2018 z dnia 12.03.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/3/2018 z dnia 04.04.2018

ZAMÓWIENIE ZP/2/2018

„Świadczenie usług porządkowych"

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert - ZP/2/2018 z dnia 08.02.2018

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZP/2/2018 z dnia 12.02.2018

ZAMÓWIENIE ZP/1/2018 

„Przebudowa pomieszczeń na parterze w budynku socjalnym nr 3” na terenie bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/1/2018 z dnia 15.01.2018

Dokumentacja:

SIWZ

Dokumentacja techniczna

Przedmiar budowlany

Przedmiar elektryczny

Przedmiar instalacyjny

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert - ZP/1/2018 z dnia 01.02.2018

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/1/2018 z dnia 22.02.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/1/2018 z dniaOK 06.03.2018

 

Wyciąg z Rejestru Zmian

Autor dokumentu: Dariusz Oświeczyński 
Data wytworzenia: 15-01-2018 
Wprowadzil(a): Dariusz Oświeczyński 
Data wprowadzenia: 15-01-2018 14:43

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 17-07-2018 11:07
Autor dokumentu Administrator MPWiK
Ostatnia aktualizacja 21-11-2018 12:11
Zaktualizował(a) Robert Palica