Zamówienia publiczne (sektorowe podprogowe) 2022

ZAMÓWIENIE ZSP11/2022

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/11/2022 z dnia 24.02.2022 r.

Dokumentacja:

IWZ

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/11/2022 z dnia 01.04.2022 r.

 

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 17-07-2018 11:07
Autor dokumentu Administrator MPWiK
Ostatnia aktualizacja 1-04-2022 13:04
Zaktualizował(a) Łukasz Spychała

Aktualności