Oferta - MISTRZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie zatrudni

 MISTRZA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – umowa na zastępstwo

 

RODO - klauzula informacyjna do celów rekrutacji

 

Miejsce pracy: Oczyszczalnia ścieków w Lubinie

 

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe kierunkowe – inżynier środowiska, ochrona środowiska.

2. Doświadczenie w pracy na oczyszczalni ścieków lub w pracy w służbach komunalnych (wodociągi, sieci kanalizacyjne).

3. Mile widziane uprawnienia SEP do dozoru „D” z zakresu obsługi, remontów i konserwacji gr. 2 pkt ;1;4,14;16;21. 

4. Dobra organizacja pracy, dokładność, odpowiedzialność.

 

Ogólne obowiązki:

  • Nadzór nad procesem technologicznym oczyszczania ścieków.
  • Nadzór nad pracownikami (operatorami) oczyszczalni.
  • Prowadzenie dokumentów związanych z pracą oczyszczalni.
  • Inne prace wykonywane na terenie Oczyszczalni ścieków.

Wynagrodzenie podczas okresu próbnego: 3 miesiące – stawka 5.000,00 zł

 

Kontakt w sprawie zatrudnienia:

Kierownik Oczyszczalni ścieków – Jolanta Moszczyńska tel. 661 990 302

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w sekretariacie Spółki w Lubinie,
ul. Rzeźnicza 1 w terminie do dnia
31.03.2023 r.

 

 

W aplikacji (CV, list motywacyjny) prosimy zawrzeć jedno z nw. oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, tj.:

  • W PRZYPADKU WYRAŻENIA ZGODY DOT. AKTUALNEGO PROCESU REKRUTACJI NA WW. STANOWISKO:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1, zawartych w CV, liście motywacyjnym w celu aktualnie prowadzonej rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. analiz laboratoryjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”.

  • W PRZYPADKU ZGODY DOT. PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACJI:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1, zawartych w CV, liście motywacyjnym w celach przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”.