Oferta - KONSERWATOR – OPERATOR URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie zatrudni  

KONSERWATORA – OPERATORA URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

RODO - klauzula informacyjna do celów rekrutacji

 

Miejsce pracy: Oczyszczalnia ścieków w Lubinie

Wymagania:

- Wykształcenie zasadnicze lub średnie specjalizacja mechanika maszyn i urządzeń

- Doświadczenie min. 2 lata na podobnym stanowisku

- Posiadanie uprawnień spawalniczych

- Dodatkowe szkolenia:

  Świadectwo kwalifikacji „E”: Grupa 2 pkt.1,2,6,7,10

- Praktyczna umiejętność obsługi narzędzi ręcznych i elektronarzędzi

- Znajomość mechaniki, budowy maszyn i urządzeń

 

Zakres obowiązków:

- Obsługa, kontrola pracy, dbałość o utrzymanie w dobrym stanie technicznym wszystkich urządzeń i narzędzi będących na wyposażeniu Oczyszczalni Ścieków

- Przeglądy, konserwacje i remonty wszystkich urządzeń znajdujących się na Oczyszczalni ścieków

- Przegląd i konserwacja wciągarek ręcznych linowych, suwnic oraz sprężarek

 

Wynagrodzenie podczas okresu próbnego: 3 miesiące – stawka 3600 zł

 

Kontakt w sprawie zatrudnienia:

Kierownik Oczyszczalni ścieków – Jolanta Moszczyńska tel. 661 990 302

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w sekretariacie Spółki w Lubinie,
ul. Rzeźnicza 1 w terminie do dnia 31.01.2022 r.

 

 

W aplikacji (CV, list motywacyjny) prosimy zawrzeć jedno z nw. oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, tj.:

  • W PRZYPADKU WYRAŻENIA ZGODY DOT. AKTUALNEGO PROCESU REKRUTACJI NA WW. STANOWISKO:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1, zawartych w CV, liście motywacyjnym w celu aktualnie prowadzonej rekrutacji na stanowisko KONSERWATORA – OPERATORA URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW   zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”.

  • W PRZYPADKU ZGODY DOT. PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACJI:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1, zawartych w CV, liście motywacyjnym w celach przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”.