Oferta - Inspektor nadzoru

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie pilnie zatrudni  

INSPEKTORA NADZORU

 

RODO - klauzula informacyjna do celów rekrutacji

 

Wymagane kwalifikacje:

  • wykształcenie wyższe techniczne
  • uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
       w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

Ogólne obowiązki:

  • Sprawowanie nadzoru budowlanego oraz wykonywanie innych zadań w Dziale Inwestycji

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w sekretariacie Spółki w Lubinie,
ul. Rzeźnicza 1 w terminie do dnia 31.08.2019 r.

 

Kontakt telefoniczny: 76 746 80 40 lub 607 353 596.

 

W aplikacji (CV, list motywacyjny) prosimy zawrzeć jedno z nw. oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, tj.:

  • W PRZYPADKU WYRAŻENIA ZGODY DOT. AKTUALNEGO PROCESU REKRUTACJI NA WW. STANOWISKO:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1, zawartych w CV, liście motywacyjnym w celu aktualnie prowadzonej rekrutacji na stanowisko Inspektora Nadzoru zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”.

 

  • W PRZYPADKU ZGODY DOT. PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACJI:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1, zawartych w CV, liście motywacyjnym w celach przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”.