Oferta - Inspektor ds. edukacji ekologicznej - informatyk

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie pilnie zatrudni

INSPEKTORA DS. EDUKACJI EKOLOGICZNEJ – INFORMATYKA

 

RODO - klauzula informacyjna do celów rekrutacji

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe informatyczne,
 • bardzo dobra znajomość języka zapytań,
 • umiejętność korzystania z klienta FTP Filezilla,
 • umiejętność pracy i współdzielenia pracy (zarządzanie pracą grupową w gogle drive),
 • znajomość PHP, HTML, JS oraz aplikacji phpMyAdmin,
 • sprawne poruszanie się w środowisku Windows,
 • bardzo  dobra  znajomość  pakietu  MS Office,  
 • znajomość  programów  do  tworzenia grafiki komputerowej (Photoshop, Illustrator).

Główne zadania:

 • administrowanie systemem informatycznym do zarządzania systemem gospodarki odpadami,
 • administrowanie bazami danych MySQL,
 • realizacja backupów, przeprowadzanie okresowych testów odtworzeniowych,
 • zarządzanie danymi i tworzenie zapytań w języku MySQL,
 • współpraca z innymi zespołami IT,
 • zarządzanie i obsługa zgłoszeniami w systemie ticketowym,
 • administrowanie stroną internetową oraz aplikacją mobilną,
 • redakcja oraz prowadzenie działań na portalach i serwisach społecznościowych
  z zakresu edukacji ekologicznej,
 • graficzne przygotowywanie do druku materiałów edukacyjnych z zakresu ekologii (książek, prasy, reklam, ulotek, plakatów itp.).

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w sekretariacie Spółki w Lubinie,
ul. Rzeźnicza 1 w terminie do dnia 24.05.2019 r.

Kontakt telefoniczny: 76 746 80 47

 

W aplikacji (CV, list motywacyjny) prosimy zawrzeć jedno z nw. oświadczeń
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, tj.:

1. W PRZYPADKU WYRAŻENIA ZGODY DOTYCZĄCEJ TYLKO AKTUALNEGO PROCESU REKRUTACJI NA KONKRETNE STANOWISKO:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy
ul. Rzeźniczej 1, zawartych w CV, liście motywacyjnym w celu aktualnie prowadzonej rekrutacji na stanowisko ………………………………………………… zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”.

2. W PRZYPADKU WYRAŻENIA ZGODY DOTYCZĄCEJ PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACJI:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy
ul. Rzeźniczej 1, zawartych w CV, liście motywacyjnym w celach przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”.