Oferta - Inspektor ds. księgowo-podatkowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie pilnie zatrudni  

INSPEKTORA DS. KSIĘGOWO-PODATKOWYCH

 

RODO - klauzula informacyjna do celów rekrutacji

 

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe.
  • Znajomość oprogramowania Office.
  • Znajomość przepisów Ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Znajomość przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz  opłaty z tego tytułu.

Ogólne obowiązki:

  • Księgowanie wpłat w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Wystawianie upomnień.
  • Wystawianie tytułów wykonawczych.
  • Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie księgowości obejmującej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawy Ordynacja podatkowa.
  • Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w sekretariacie Spółki w Lubinie,
ul. Rzeźnicza 1 w terminie do dnia 14.06.2019 r.

 

Kontakt telefoniczny: 76 746 80 92

 

W aplikacji (CV, list motywacyjny) prosimy zawrzeć jedno z nw. oświadczeń
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, tj.:

 

1. W PRZYPADKU WYRAŻENIA ZGODY DOTYCZĄCEJ TYLKO AKTUALNEGO PROCESU REKRUTACJI NA KONKRETNE STANOWISKO:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy
ul. Rzeźniczej 1, zawartych w CV, liście motywacyjnym w celu aktualnie prowadzonej rekrutacji na stanowisko ………………………………………………… zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”.

2. W PRZYPADKU WYRAŻENIA ZGODY DOTYCZĄCEJ PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACJI:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy
ul. Rzeźniczej 1, zawartych w CV, liście motywacyjnym w celach przyszłych procesów rekrutacji
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”.