Oferta - Inspektor ds. analiz laboratoryjnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie prowadzi  działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta, pilnie zatrudni  

 Inspektora ds. analiz laboratoryjnych

 

RODO - klauzula informacyjna do celów rekrutacji

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: chemia, technologia chemiczna, mikrobiologia lub pokrewne).
 2. Znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 3. Doświadczenie w pracy w laboratorium.
 4. Doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym będzie dodatkowym atutem.
 5. Znajomość technik badawczych stosowanych w obszarze badań wody i ścieków (miareczkowych, spektrofotometrycznych, wagowych, instrumentalnych).
 6. Dobra organizacja pracy, komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie.
 7. Prawo jazdy kat B.

 

Ogólne obowiązki:

 1. Udział w utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania opartego na normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 2. Pobieranie próbek wody i ścieków.
 3. Wykonywanie badań fizykochemicznych wody i ścieków.
 4. Kalibracja i sprawdzanie urządzeń pomiarowych.
 5. Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych prac.
 6. Wdrażanie nowych metod badawczych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w sekretariacie Spółki w Lubinie,
ul. Rzeźnicza 1 w terminie do dnia 26.07.2022 r.

 

Kontakt telefoniczny: 76 841 03 04

 

 

W aplikacji (CV, list motywacyjny) prosimy zawrzeć jedno z nw. oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, tj.:

 • W PRZYPADKU WYRAŻENIA ZGODY DOT. AKTUALNEGO PROCESU REKRUTACJI NA WW. STANOWISKO:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1, zawartych w CV, liście motywacyjnym w celu aktualnie prowadzonej rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. analiz laboratoryjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”.

 

 • W PRZYPADKU ZGODY DOT. PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACJI:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1, zawartych w CV, liście motywacyjnym w celach przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”.