Oferta – INSPEKTOR DS. MONITORINGU SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie pilnie zatrudni  

 Inspektora ds. monitoringu systemu gospodarki odpadami – obsługa Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

RODO - klauzula informacyjna do celów rekrutacji

 

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie  - średnie.
 2. Umiejętność obsługi komputera.
 3. Znajomość podstawowych programów komputerowych.
 4. Prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, znajomość systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
 2. Znajomość obsługi Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).

 

Ogólne obowiązki:

 1. Obsługa PSZOK, zlecanie odbioru odpadów, prowadzenie ewidencji odpadów.
 2. Wystawianie kart ewidencji i przekazania odpadów
  w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).
 3. Prowadzenie stałego monitoringu zadań wykonywanych przez firmę odbierającą odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Lubin, obsługa programu do śledzenia tras pojazdów odbierających odpady komunalne, sprawdzanie poprawności segregacji.
 4. Przyjmowanie reklamacji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w sekretariacie Spółki w Lubinie,
ul. Rzeźnicza 1 w terminie do dnia 19.11.2021 r.

 

Kontakt telefoniczny: 76 746 80 92

 

W aplikacji (CV, list motywacyjny) prosimy zawrzeć jedno z nw. oświadczeń
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, tj.:

 

1. W PRZYPADKU WYRAŻENIA ZGODY DOTYCZĄCEJ TYLKO AKTUALNEGO PROCESU REKRUTACJI NA KONKRETNE STANOWISKO:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie z siedzibą w Lubinie, przy
ul. Rzeźniczej 1, zawartych w CV, liście motywacyjnym
w celu aktualnie prowadzonej rekrutacji na stanowisko ………………………………………………… zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”.

 

2. W PRZYPADKU WYRAŻENIA ZGODY DOTYCZĄCEJ PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACJI:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie, przy
ul. Rzeźniczej 1, zawartych w CV, liście motywacyjnym w celach przyszłych procesów rekrutacji
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”.